Halvering kerk Halfweg in volle gang

15 februari 2017

De Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Halfweg verkeerde in slechte staat en had te kampen met een teruglopend aantal kerkgangers. K+P is betrokken bij de planvorming voor de instandhouding van het monumentale kerkgebouw. Op dit moment is de verbouw in volle gang, de kerk wordt gehalveerd. Tevens ontwikkelt K+P een woningbouw plan op een groot deel van de kerkelijke gronden wat de verbouw van de kerk kostendekkend maakt.