HOF VAN AMBACHT HIA

Samen leven met elkaar in een uitnodigende groene omgeving, dat is de kerngedachte van het plan.

De “Hof van Ambacht” wordt een inspirerende natuurinclusieve leefomgeving. Landschappelijke kwaliteiten zoals mooie
bomen worden behouden en uitgebreid met nieuwe groene voorzieningen aaneengeschakeld langs een doorgaand lint
vanaf De Cascade tot aan De Schoof. Rondom het groene park worden woningen voor jong en oud gerealiseerd.
Het park wordt maximaal groen door al het bewonersparkeren onder de bebouwing te realiseren.
Op strategische plekken worden activiteiten langs het lint opgenomen ten behoeve van een dynamisch leefgebied voor jong
en oud.

Programma:
Wonen

Locatie:
Van Godewijckstraat te Hendrik-Ido-Ambacht

Opdrachtgever:
Garbe

Ontwerp:
2020

Een project van Architectenbureau Kentie en Partners Architekten en Bureau Maris