THE HOXTON LLOYD HOTEL AMSTERDAM

Het Lloyd hotel is in 1918 ontworpen door architect Evert Breman, in opdracht van de Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL).

Het hotel werd gebouwd in een eclectische stijl, met invloeden van de Amsterdamse School. Toen het op 1 juni 1921 werd opgeleverd had het acht keer meer gekost dan oorspronkelijk was geraamd.
Van 1921 tot 1936 deed het gebouw dienst als tijdelijk verblijf voor landverhuizers. Nadar de KHL failliet ging, kwam het hotel toen in handen van de gemeente Amsterdam waarna de Nederlandse staat het hotel overnam. Het hotel werd ook gebruikt als opvang van joodse vluchtelingen uit Duitsland. Hoewel het gebouw er, wegens het ontbreken van cellen, niet bijzonder geschikt voor was, heeft het na de oorlog nog tot 1989 als gevangenis gefunctioneerd. Na 1989 is het gebouw een tijdlang verwaarloosd en heeft het gediend als atelierruimte voor kunstenaars uit voormalige Joegoslavie. In 1996 schreef de gemeente Amsterdam een prijsvraag uit. Na een omvangrijke restauratie is het gebouw sinds 2004 een hotel. In 2001 werd het op de rijksmonumentenlijst geplaatst.

De huidige verbouwing haakt daarop in en de oorspronkelijke stijl van de Amsterdamse School is bewaard gebleven.

Programma:
Hotel

Locatie:
Oostelijke Handelskade 3 te Amsterdam

Opdrachtgever:
Lloyd Hotel B.V.

Ontwerp:

Realisatie:
2022-2023

Een project van Architectenbureau Kentie en Partners Architekten