HOTEL DE ROODE LEEUW AMSTERDAM

Hotel Amsterdam De Roode Leeuw kent zijn oorsprong als een vooraanstaande herberg in de 15e eeuw. Het oudste eigendomsbewijs dateert uit 1454.

Dit hotel is een van de oudste hotels van Amsterdam, en is in het begin van de 20e eeuw opgericht door de oprichters van Amstel Bier. In 2011 heeft De Roode Leeuw zijn 100ste verjaardag gevierd.

Oorspronkelijk telde het hotel 35 kamers, maar in 1918 werden aanpalende panden aan de achterzijde aangekocht om de capaciteit uit te breiden. Het hotel liep helemaal door tot aan de Nieuwendijk. De parterre aan de kant van de Nieuwendijk bleef in gebruik als winkelruimte. De overige ruimtes werden omgebouwd tot hotelkamers.

Het hotel heeft door de jaren heen veel verbouwingen en moderniseringen ondergaan en heeft zich aangepast aan de wensen van de gasten en de veranderingen die de moderne tijd met zich meebrengt. Toch is het karakter van hotel De Roode Leeuw bewaard gebleven.

Het hotel is gelegen op wat de Rode Loper van Amsterdam wordt genoemd en heeft als enige pand op de Rode Loper een serre en een terras aan het Damrak.

Programma:
Verbouwing hotel in stijl van de Amsterdamse school

Locatie:
Damrak 93-94 te Amsterdam

Opdrachtgever:

Ontwerp:
2021

Een project van Architectenbureau Kentie en Partners Architekten

Een project van Architectenbureau Kentie en Partners Architekten