oosterpoort nijkerk luchtfoto

OOSTERPOORT, NIJKERK

Het oostelijke deel is door K+P volledig opnieuw ingericht. Het gebied is een overgangszone tussen het historische centrum en de gebieden die daar buiten liggen. Het centrale uitgangspunt van het plan was dan ook het cultuurhistorische karakter van het gebied.

Het totaalplan omvat 95 woningen, een ondergrondse parkeergarage voor ca. 300 auto’s en ruim 5.400 m² aan commerciële ruimte. De bestaande bebouwing op het terrein (de eierhal, enkele pakhuisjes en de voormalige marechausseekazerne) zijn geïntegreerd in het plan en hebben een nieuwe bestemming gekregen. Het dak van de Eierhal is opgetakeld en gerestaureerd in situ. Na het realiseren van de parkeergarage weer teruggeplaatst.

Om de nieuwbouw in te passen in de rest van het stedelijk  weefsel zijn er verschillende sferen in het plan ontstaan.  Zo kent het zuidelijke deel een besloten woonhof  terwijl bovenop het grote winkelblok in het noorden de  woningen rondom een daktuin zijn gesitueerd.

Programma:
Centrumplan met nieuwbouw en hergebruik bestaande bebouwing

Locatie:
Centrum te Nijkerk

Opdrachtgever:
Aprisco B.V.

Ontwerp:
2007-2009

Realisatie:
2012-2016

Een project van Architectenbureau Kentie en Partners Architekten