sugarcity cultureel erfgoed monument herbestemming CMS terrein halfweg

SUGARCITY, HALFWEG

SugarCity wordt beschouwd als een uniek industrieel erfgoed met een grote historische betekenis.

Het oudste pand op het terrein is de ‘Swanenburg’ uit 1645. De CSM Suikerfabriek begon zijn activiteiten in 1863 en heeft in zijn groei tevens dit monumentale pand geannexeerd. Met de sluiting van de fabriek in 1992 kwam een oppervlakte van 110.000m2 vrij voor herontwikkeling. In plaats van grote delen van de fabriek te slopen ontstond het idee om gebruik te maken van de bestaande structuren voor verschillende doeleinden.

Het hele gebied wordt nieuw leven ingeblazen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij was het behoud en herstel van waardevolle bestaande industriële gebouwen in de omgeving. De herontwikkeling van het complex bestaat uit een verscheidenheid aan functies, wat resulteert in een levendige omgeving die toegankelijk is voor iedereen.

Hoewel de fabriek niet meer suiker produceert en de machines zijn ontmanteld, blijven opvallende elementen die kenmerkend zijn voor zijn fabriek als cultureel erfgoed gehandhaafd.

Kentie en Partners Architekten is sinds 2004 betrokken bij deze herontwikkeling. De eerste ingreep was het verbouwen van 1 van de pakhuizen tot de huisvesting van ons eigen bureau. Door gebruik te maken van de oude industriële elementen en het toepassen van moderne elementen met een industrieel karakter, zoals robuuste trappen en deuren van gegalvaniseerd staal en het bewust in zicht laten van installaties ontstaat een geheel dat goed past in het industrieel erfgoed.

Tevens heeft Kentie en Partners de middenfabriek en pulppersloods geschikt gemaakt voor grootschalige evenementen. Er vinden veelvuldig film/tv opnames plaats, maar er worden ook fotoshoots gehouden en grote feesten georganiseerd.

Op dit moment is ons bureau bezig met de ontwikkeling van een hotel in het poortgebouw en een skylounge bovenop een pakhuis die tijdens evenementen ingezet kan worden.

Programma:
Hotel / Kantoor / Evenementen

Locatie:
Voormalige CSM terrein te Halfweg

Opdrachtgever:
Cobraspen

Ontwerp:
2004-lopend

Realisatie:
2006-lopend

Een project van Architectenbureau Kentie en Partners Architekten