BASISSCHOOL JONG GELEERD HALFWEG

Een basisschool is een belangrijke en vormende plek voor de ontwikkeling van kinderen.
Het is daarom van groot belang dat de schoolomgeving zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van zowel de kinderen als de docenten. Bij het ontwerp van een basisschool komt dan ook veel kijken: van het creëren van een inspirerende en veilige leeromgeving tot keuze van de juiste materialen. In deze ontwerpfase is het van groot belang om rekening te houden met verschillende factoren, zoals: de grootte van het gebouw, de locatie, de benodigde faciliteiten en de inrichting van de leslokalen.

Een goed ontworpen basisschool zorgt niet alleen voor een fijne leeromgeving, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van kinderen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. In dit ontwerp zal daarom veel aandacht worden besteed aan het creëren van een optimaal leerklimaat voor de kinderen, waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Met veel plezier tonen wij hieronder het ontwerp voor de nieuwe basisschool Jong Geleerd te Halfweg.

Programma:
Educatie

Locatie:
Schoolstraat 5 te Halfweg

Opdrachtgever:

Ontwerp:
2023

Een project van Architectenbureau Kentie en Partners Architekten

Een project van Architectenbureau Kentie en Partners Architekten