OLVG kerk Halfweg

OLVG KERK & TERREIN HALFWEG

De in Amsterdamse Schoolstijl gebouwde Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk van Jan Kuyt had in zijn bestaande vorm geen bestaansrecht meer vanwege een sterk teruglopend aantal parochianen gecombineerd met een enorme achterstand in het onderhoud van de kerk.

Hoewel sloop en nieuwbouw financieel het aantrekkelijkst bleek te zijn is ervoor gekozen om het gezichtsbepalende icoon te behouden door deze te halveren. Dankzij het ontwikkelen van woningbouw op de verwaarloosde kerkelijke gronden en in gebouwen rond de kerk kon de verbouwing van de kerk worden bekostigd.

De bestaande gebouwen vormden een architectonisch ensemble. Hier is in het ontwerp op ingespeeld en de nieuwbouw rond de kerk sluit hierbij aan in stijl.

Het programma betrof een passende kerk te maken voor 60 tot 80 parochianen, die tevens door minder dwingende interieurs en meubilair geschikt zou zijn voor een goed en flexibel dubbelgebruik. Een compacte kerk dus, veel energiezuiniger en simpeler in onderhoud met behoud van de belangrijkste architectonische historische elementen, waaronder de toren. De nieuwe oostgevel, moest een extra toegevoegde waarde hebben, zowel architectonisch als liturgisch.

De ingreep van de verkleining van de kerk zelf is zorgvuldig bepaald en het uiteindelijk resultaat is bijzonder te noemen. Door een spectaculaire stalen constructie met veel glas als oostgevel te introduceren en deze te voorzien van een prachtig kunstwerk (Niek Kemp) is een sterk ontwerp gerealiseerd. Een verrassende toevoeging die op zichzelf bijzonder is, maar toch ook in eenvoud en uitstraling het oorspronkelijke ingetogen ontwerp van Kuyt versterkt.

Programma:
Renovatie kerk en gebieds-/woningbouwontwikkeling

Locatie:
Terrein rond de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk te Halfweg

Opdrachtgever:
Bisdom Haarlem-Amsterdam en Badhoeve Bouw

Ontwerp:
2014-2015

Realisatie:
2016-2018

Een project van Architectenbureau Kentie en Partners Architekten